فهرست مجلات روانشناسی ایران

1. فصلنامه روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران   فارسي ، انگليسي

فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي) 
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى ايران
مدير مسئول: دكتر سيد احمد واعظى
سردبير: دكتر امير شعباني
محل انتشار: تهران (اين نشريه قبلا با نام انديشه و رفتار منتشر مي شده است)

2.  فصلنامه روانشناسي

فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني) 
صاحب امتياز، مدير مسئول: دكتر جواد اژه اي
سردبير: دكتر محمدكريم خداپناهي
محل انتشار: تهران

3. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسي

فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد 
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان)
مدير مسئول: دكتر احمدعلي فروغي ابري
سردبير: دكتر اصغر آقايي
محل انتشار: اصفهان

  4. روانشناسي باليني

فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني) 
صاحب امتياز: دانشگاه سمنان
مدير مسئول: دكتر معصومه خسروي
سردبير: دكتر پرويز آزاد فلاح
محل انتشار: سمنان

5. فصلنامه انديشه هاي نوين تربيتي

فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني) 
صاحب امتياز: دانشگاه الزهرا – دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
مدير مسئول: دكتر مهناز اخوان تفتي
سردبير: دكتر طيبه ماهرو زاده
محل انتشار: تهران

6.  فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختي

فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني) 
صاحب امتياز: دانشگاه تربيت معلم تهران قطب علمي روانشناسي استرس
مدير مسئول: دكتر محمد نقي فراهاني
سردبير: دكتر عليرضا مرادي
محل انتشار: تهران

پژوهشهاي كاربردي روانشناختي7.

دو  فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني) 
صاحب امتياز: دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر غلامعلي افروز
سردبير: دكتر محمد خداياري فرد
محل انتشار: تهران

8.  فصلنامه انديشه و رفتار

فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي – واحد رودهن
مدير مسئول: دكتر فرخ لطفي كاشاني
سردبير: دكتر شهرام وزيري
محل انتشار: رودهن

     فصلنامه پژوهش هاي تربيتي و روانشناختي 9.

فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان،‌دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
مدير مسئول: دكتر رضا هويدا
سردبير: دكتر احمدرضا نصر
محل انتشار: اصفهان

  10. فصلنامه روانشناسي تحولي: روانشناسان ايراني   فارسي، انگليسي

فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني) 
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
مدير مسئول، سردبير: دكتر پريرخ دادستان
محل انتشار: تهران

11.  فصلنامه روانشناسي شناختي

فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه تربيت معلم تهران
مدير مسئول: دكتر محمدنقي فراهاني

(اين نشريه قبلا با نام روانشناسي و اطلاع رساني منتشر مي شده است.)

12. دوفصلنامه روانشناسی معاصر

دو فصلنامه علمی – پژوهشی

صاحب امتیاز : انجمن روانشناسی ایران

مدیر مسئول : دکتر شهریار شهیدی

سردبیر : دکتر محمدعلی بشارت

13. نشریه بین المللی روانشناسی  (انگلیسی)

دوفصلنامه علمی – پژوهشی

صاحب امتیاز : انجمن روانشناسی ایران

مدیر مسئول : دکتر رضا زمانی

سردبیر : دکتر حسین شکرکن

14. فصلنامه پژوهشهای روانشناختی

فصلنامه علمی – پژوهشی

صاحب امتیار : دکتر رضا زمانی

مدیر مسئول : دکتر رضا زمانی

  1.  فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز

فصلنامه علمی – پژوهشی

صاحب امتیاز : دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه تبريز
مدير مسئول: دكتر منصور بيرامي
سردبير: دكتر اميرهوشنگ مهريار

16. فصلنامه روانشناسی کاربردی

فصلنامه علمی پژوهشی

صاحب امتیاز دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

مدیر مسئول : دکتر حمیدرضا پوراعتماد

سردبیر: دکتر عصمت دانش

17. فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی

فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني) 
صاحب امتياز: دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر غلامعلي افروز
سردبير: دکتر محمدعلی بشارت
محل انتشار: تهران

18. فصلنامه پژوهشهای روانشناسی اجتماعی

فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني) 
صاحب امتياز: انجمن روانشناسی اجتماعی
مدير مسئول: دکتر مجید صفاری نیا
سردبير: دکتر محمود ایروانی
محل انتشار: تهران

Iranian journal of Clinical Psychology (IJCP

صاحب امتياز: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
مدير مسئول: دکتر سید علی حسینی
سردبير: دکتر پروانه محمدخانی
محل انتشار: تهران

حتما ببینید

مصرف “ریتالین” در درمان ADHD:

مصرف “ریتالین” در درمان ADHD: رایج ترین دارو برای کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *