بایگانی/آرشیو برچسب ها : آدلر

چون تو یک روانشناسی …

گاهی باید مثل کارل راجرز باشی مهربان و عاشق انسانها …برای آنها و دردهایشان گریه کنی آنها را در آغوش بگیری و به هیچ چیز فکر نکنی… و گاهی چون فردریک پرلز جسور مطمئن و با ایمان به گفته هایت کوتاه نیایی تا بتوانی مراجعانت را از فرو رفتن نجات دهی… گاهی باید مانند آدلر درس بدهی و برایت عنوان …

بیشتر بخوانید »

شادمانى انسان و شادمانى دیگران به یکدیگر بستگى دارد .

آلفرد آدلر به بیماران اندوهگین خود مى گفت : هر روز فکر کنید چطور مى توانید یک نفر دیگر را خوشحال کنید . زیرا اندیشه خوشحال کردن دیگران ما را از تفکر درباره خودمان باز میدارد ! و بزرگترین عامل نگرانى ترس و اندوه اندیشیدن خود است . شادمانى انسان و شادمانى دیگران به یکدیگر بستگى دارد . ارسطو به …

بیشتر بخوانید »