بایگانی/آرشیو برچسب ها : تیپ

تیپ های روانشناختی از نظر یونگ

یونگ در سال ۱۹۲۱ نتیجه مطالعات خود را در زمینه تیپ های روانشناختی کرد، او در این کتاب فرآیند های روانشناختی را توصیف کرد و سپس نشان داد چگونه این فرآیندها در ترکیبات گوناگونی ادغام می شوند و منش یک فرد را تعیین میکنند. نگرش ها : (برونگرایی / درونگرایی) تمایز قایل شدن بسیار معروف یونگ بین دو نگرش اساسی …

بیشتر بخوانید »