بایگانی/آرشیو برچسب ها : روانشناسی ایران

فهرست مجلات روانشناسی ایران

فهرست مجلات روانشناسی ایران

1. فصلنامه روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران   فارسي ، انگليسي فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)  صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى ايران مدير مسئول: دكتر سيد احمد واعظى سردبير: دكتر امير شعباني محل انتشار: تهران (اين نشريه قبلا با نام انديشه و رفتار منتشر مي شده است) 2.  فصلنامه روانشناسي فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)  صاحب امتياز، مدير مسئول: دكتر جواد اژه …

بیشتر بخوانید »