بایگانی/آرشیو برچسب ها : آزمون

ﺁﺯﻣﻮﻥ T.A.T

ﺁﺯﻣﻮﻥ T.A.T ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۳۵ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻨﺎ ﻣﺮﮔﺎﻥ (Christina Morgan) ﻭ ﻫﻨﺮﯼ ﻣﻮﺭﺍﯼ (Henry Murray) ﺭﻭﺍﻥ‌ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﻮﺍﺩ ﺍﯾﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺷﺎﻣﻞ ۳۰ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ‌ﻫﺎﯼ ﺩﻩ‌ﺗﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻌﻨﺎ ﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻮﺩﻩ، ﺑﺎ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﯽ‌ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺁﻥ‌ﻫﺎ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﻨﺪ. …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه شخصیتی آیزنک (EPQ)

پرسشنامه شخصیتی آیزنک (EPQ) مشخصات آزمون: دامنه سنی: ۱۶ سال به بالا میزان تحصیلات آزمودنی: پنجم دبستان نوع سؤال: دو گزینه ای بلی/ خیر تعداد سؤال: ۵۷ سؤال زمان لازم جهت اجرا: بین۱۰ تا ۱۵ دقیقه هنجارها: هنجاریابی ایرانی نوع روایی: همگرایی برای بیماران روانی ۵۵% است نوع اعتبار: از طریق بازآزمایی بین ۴۸% تا ۸۶% گزارش شده است متغییر …

بیشتر بخوانید »

آزمون روانشناسی : درونگرا یا برونگرا؟

ما انسان‌ها دارای ویژگی‌های شخصیتی مختلفی هستیم، تفاوت این ویژگی‌ها در افراد موجب می‌شود که مادر موقعیتی یکسان رفتارهای متفاوتی از دیگران داشته باشیم..                                                                          …

بیشتر بخوانید »