بایگانی/آرشیو برچسب ها : ارتباط

ارتباط موثر

ارتباط موثر ارتباطى است که در آن همه راههایى که باعث سوءتفاهم میشوند، بسته میشود. ارتباطى است همراه با گشاده رویى. ارتباطى است همراه با همدلى. ارتباطى است همراه با حمایتگرى. ارتباطى است همراه با مثبت گرایى. ارتباطى است همراه با احساس تساوى. ارتباطى است که پیامهاى ارسال شده به شکلى تقریباً کامل به یکدیگر میرسد (درک شدن و درک …

بیشتر بخوانید »