بایگانی/آرشیو برچسب ها : سرطان

سرطان دارد . . . . اگر سرطان آمد به خانه ما . . . چه کنیم؟

خبر بیماری، شروع پروسه مواجهه با بیماری سخت است. هنگامی که بدون مهیا کردن بستر لازم جهت انتقال پیام بیماری، واضحاً به بیمار و خانواده اش می گوییم که “سرطان” دارد، به جای “آگاه سازی”، “فاجعه سازی” کردیم…

بیشتر بخوانید »