بایگانی/آرشیو برچسب ها : سیگار

چرا فرزندمان سیگار می‌کشد؟

د‌وری از خانواد‌ه، بیکاری، محرک‌های روانی، اصرار د‌وستان و خویشان و حتی علاقه شخصی، کسب لذت و تقلید‌ و خود‌نمایی، از عوامل مؤثر د‌ر روی آوری به سیگار است…

بیشتر بخوانید »