خانه » بایگانی برچسب: معرفی خانم مهندس فاطمه خاندانی بعنوان زن نمونه کشوری در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی – جشنواره عذرا 1384

بایگانی برچسب: معرفی خانم مهندس فاطمه خاندانی بعنوان زن نمونه کشوری در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی – جشنواره عذرا 1384