واحد صنایع غذایی گل بانو

واحد صنایع غذایی گل بانو

تهیه و تولید سبزی خشک، میوه خشک، خشکبار و…

واحد نمونه کشوری – جشنواره عذرا ۱۳۸۴

معرفی خانم مهندس فاطمه خاندانی بعنوان زن نمونه کشوری در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی – جشنواره عذرا ۱۳۸۴

واحد صنایع غذایی گل بانو با مدیریت و مسولیت خانم مهندس فاطمه خاندانی در سال ۸۳-۸۴ در اقلید فارس تاسیس شد

این واحد در حال حاضر فعال نیست

جشنواره عذرا , معرفی مهندس فاطمه خاندانی بعنوان زن نمونه کشوری واحد صنایع غذایی گل بانو
از راست به چپ:  آقای مهندس اسکندری (وزیر جهاد کشاورزی) ، مهندس مسعود حیدرنیا ،  مهندس فاطمه خاندانی

جشنواره عذرا , معرفی مهندس فاطمه خاندانی بعنوان زن نمونه کشوری واحد صنایع غذایی گل بانو
لوح و تندیس اهدایی به خانم مهندس فاطمه خاندانی بعنوان زن نمونه کشوری در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی
جشنواره عذرا , معرفی مهندس فاطمه خاندانی بعنوان زن نمونه کشوری واحد صنایع غذایی گل بانو

جشنواره عذرا , معرفی مهندس فاطمه خاندانی بعنوان زن نمونه کشوری واحد صنایع غذایی گل بانو

جشنواره عذرا , معرفی مهندس فاطمه خاندانی بعنوان زن نمونه کشوری واحد صنایع غذایی گل بانو

جشنواره عذرا , معرفی مهندس فاطمه خاندانی بعنوان زن نمونه کشوری واحد صنایع غذایی گل بانو

برای دیدن عکسها و اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
http://www.fkhandani.ir/golbanoo